Du kan söka bidrag till din rehabilitering

Om du arbetar inom järnvägen kan du söka ekonomiskt bidrag för dig eller dina familjemedlemmar för rehabilitering från Stiftelsen Solhöjden. Du måste vara medlem i SEKO – Service- och kommunikations facket eller Fackförbundet ST.

Stiftelsen kan bevilja bidrag till dig som behöver rehabilitering efter skador och vid sjukdomar. Det kan vara efter operationer, ryggbesvär, bröstcancer, whiplashskada och psykiska besvär efter traumatiska händelser. Ansökan kan göras för alla åkommor. Stiftelsen gör en individuell prövning av alla ansökningar – både stora och små.

Kostnader som du kan få ersättning för är sjukgymnastik, massage eller
till exempel bassängträning som inte ersätts av annan instans. Det är också möjligt att få bidrag för resor till och från rehabiliteringarna eller dagersättningar som man får betala när man är inlagd på inrättning, om sådana kostnader uppstår.

Kravet för att få bidrag är att det finns ett medicinskt underlag som styrker behovet av rehabilitering.

DIN ANSTÄLLNING
De som kan få bidrag är alla anställda medlemmar i Järnvägsbranchen.

– Bidragsberättigade är SEKO-medlemmar och ST-medlemmar som arbetar inom järnvägen och deras familjemedlemmar. – Styrelsen för stiftelsen gör bedömning och beslutar om bidrag. Kostnaderna ska i första hand vara sådana som inte ersätts av
försäkringskassa/landsting/kommun eller på annat sätt samt kunna styrkas med faktura eller kvitto och medicinskt underlag.

– Bidragsberättigade är SEKO-medlemmar och ST-medlemmar som arbetar inom järnvägen och deras familjemedlemmar. – Styrelsen för stiftelsen gör bedömning och beslutar om bidrag. Kostnaderna ska i första hand vara sådana som inte ersätts av
försäkringskassa/landsting/kommun eller på annat sätt samt kunna styrkas med faktura eller kvitto och medicinskt underlag.

Har du råkat illa ut?

Är du medlem i SEKO eller Fackförbundet ST och arbetar inom järnvägen? Då kan du söka rehabiliteringsbidrag hos Stiftelsen Solhöjden, för dig eller dina famljemedlemmar.

Vi hjälper dig!

Blankett

Här hitta blanketter för ditt ärende. Tryck på önskad blankett för att hämta hem.

INFORMATIONSFOLDER >
ANSÖKNINGSBLANKETT >

Ifylld blankett postas och skickas till :
Stiftelsen Solhöjden
Box 1105
111 81 Stockholm

Styrelsen

fredrik

FREDRIK BÄCKSTRÖM

(SEKO)
Ordförande
08 – 791 42 72
fredrik.backstrom@seko.se

Ida Sjögren 
Vice ordförande

IDA SJÖGREN

(ST)
Vice ordförande
070-578 24 94
ida.sjogren@swedavia.se

 

karolina

KAROLINA HANSEN

(SEKO)
Kassör
08 – 791 41 57
karolina.hansen@seko.se

carina.lindberg

Carina Lindberg

(SEKO)
Ledamot
08-791 42 69
carina.lindberg@seko.se

Sandra-Lindstrom

SANDRA LINDSTRÖM

(SEKO)
Ledamot
08-454 84 08
sandra.lindstrom@seko.se

stiftelsen_solhojden_logo_black

Box 1105 111 81 Stockholm

seko_logo
st_logo